Tigranakert

Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական միջավայրը

Խաչենագետի ներքնահովտում` Տիգրանակերտի շրջակայքում վավերացվել է առնվազն չորս խոշոր պատմա-մշակութային ժամանակների մնացորդների առկայություն` բրոնզ-երկաթեդարյան, հելենիստական-անտիկ, վաղքիստոնեական, զարգացած միջնադարյան: