Tigranakert

ժայռափոր ջրանցքը

ժայռափոր ջրանցքը սկիզբ է առել Խաչենագետից, անցել է քարայրային-պաշտամունքային համալիրի անմիջապես ստորոտով եւ թեքվել դեպի Տիգրանակերտ: Պահպանվել է մոտ 300 մ ժայռափոր հատվածը, որն ունի նաեւ թունելային մասեր: Մասնակի պեղումներն իրականացվել են 2006թ. մայիսին:
Հավանական է, որ ջրանցքը կապ է ունեցել Տիգրանակերտ քաղաքի եւ նրան կից գյուղատնտնեսական հատվածի ջրամատակարարման հետ: Ջրանցքի պատերի վրա պահպանվել են 9-11-րդ դդ. խաչապատկերներ:

Տեսադարան